EPP navarjanje z zaščitno atmosfero pesek

Format: 6000mm x 2500mm