• Plamenski razrez

Pri plamenskem odrezu zagotavljamo hiter odrez tudi za večje debeline jeklene pločevine.

V kombinaciji z vodnim odrezom lahko pokrijemo odrez različnih debelin ter oblik odreza.

Debelina: do 200mm, Format:2000x6000mm